โปรแกรมดนตรี

2 แอพค้นหาเพลง พร้อมวิธีการใช้งานแบบง่ายๆ

แอพค้นหาเพลง

เคยมั้ยครับกับปัญหาที่เวลาคุณไปที่ไหนสักที่ ที่มีเพลงอยู่อย่างเช่นร้านกาแฟ ร้านอาหาร/ภตัตาคาร ห้างสรรพสินค้า ผับบาร์ ฯลฯ หรือตามคลื่นวิทยเุพลง หรือแม้กระทั่งฉากๆหน่ึงในละคร/ภาพยนตร์และใน End Credits ...

สาระดนตรี โดนๆ ไม่อั้น ที่คุณต้องรู้
Logo