โปรแกรมดนตรี
2 แอพค้นหาเพลง พร้อมวิธีการใช้งานแบบง่ายๆ

เคยมั้ยครับกับปัญหาที่เวลาคุณไปที่ไหนสักที่ ที่มีเพลงอยู่อย่างเช่นร้านกาแฟ ร้านอาหาร/ภตัตาคาร ห้างสรรพสินค้า ผับบาร์ ฯลฯ หรือตามคลื่นวิทยเุพลง หรือแม้กระทั่งฉากๆหน่ึงในละคร/ภาพยนตร์และใน End Credits ของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ หรือแม้แต่เพลงบรรเลง เพลง Cover ...

READ MORE +
สาระดนตรี โดนๆ ไม่อั้น ที่คุณต้องรู้
Logo